Revoluția Globală din 15 octombrie 2011

Se anunţă o amplă mişcare globală de protest ce va avea loc începând cu 15 octombrie, în peste 25 de ţări din SUA şi Europa.

Pornită iniţial la New York, ca mişcare de protest împotriva corporaţiilor financiare şi bancare, mişcarea OWS (Ocupy Wall Street) se prefigurează a se transforma într-o revoluţie planetară cu consecinţe încă imprevizibile.

[adsenseyu6] De la cele câteva scand?ri împotriva corpora?iilor care au generat criza mondial? ?i prosper? în continuare „pe spatele celor s?raci”, s-a ajuns la un mesaj cu o puternic? rezonan?? în inimile tuturor celor afecta?i de criza global?. Mesajul care cheam? la o Revolu?ie ?i care vrea s? produc? o „schimbare adev?rat?”. De?i mesajul este pacifist, videoclipul de promovare de pe youtube con?ine ?i imagini ale confrunt?rilor violente anterioare dintre manifestan?i ?i for?ele de ordine, din decursul protestelor de anul acesta, din SUA ?i din Europa.

 

 

Iată ce se spune în mesaj:

„Suntem conştienţi de corupţie, de minciuni, de războaie, de sistemele nedrepte care încurajează comportamentele egoiste şi anti-sociale, de violări ale drepturilor omului, de distrugerea acestei planete şi a locuitorilor săi, de acţiunile injuste şi inumane ale corporaţiilor globale pentru putere şi profit… şi ne-am săturat! Pe 15 octombrie 2011 putem produce o SCHIMBARE ADEVĂRATĂ, dacă oamenii de bun simţ ai acestei planete vor putea lăsa deoparte nimicurile care îi separă şi se vor UNI! Revoluţia Globală – 15 octombrie 2011. Vrem o democraţie reală. Pentru oameni, făcută de oameni. Opriţi maşinăria – creaţi o nouă lume! Acesta poate deveni un eveniment de cotitură… depinde de TINE! Casa noastră, vieţile noastre, viitorul nostru. Nu sunteţi singuri. Viitorul e acum. E timpul să modernizăm planeta”.


 

Apelul la Revoluţia Globală ce derivă din textul videoclipului:

“Ne-am adunat împreună pentru a fi solidari şi a exprima un sentiment de nedreptate în mas?. Nu trebuie s? pierdem din vedere ceea ce ne-a adus împreun?, astfel c? to?i oamenii care v? sim?i?i nedrept??i?i de c?tre for?ele corporatiste din lume s? ?ti?i c? suntem alia?ii dumneavoastr?.
Noi to?i, ca oameni uni?i, recunoa?tem realitatea c? viitorul rasei umane necesit? cooperarea dintre membrii s?i, dar sistemul nostru trebuie s? protejeze drepturile noastre împotriva corup?iei din acest sistem.
Este datoria noastr? ca indivizi s? protej?m propriile noastre drepturi ca ?i cele ale vecinilor no?trii, dar guvernul democratic deriv? doar din puterea de la popor. Corpora?iile nu au consim???mântul direct al oamenilor pentru ceea ce fac pe p?mânt ?i c? nici o democra?ie adev?rat? nu este realizabil? când procesul este determinat de puterea economic??.
Am ajuns într-un moment când corpora?iile, care au profitat de oameni, au pus interesul personal deasupra justi?iei, iar guvernele ne-au suprimat calitatea vie?ii. Ne-am adunat aici pa?nic, cum este dreptul nostru, de a l?sa aceste fapte s? fie cunoscute.

Ei au luat casele oamenilor, prin procesul de blocare a pie?ei juridice.
Ei au t?iat din veniturile contribuabililor, continuând în schimb s?? acorde bonusuri exorbitante directorilor corpora?iilor.
Au perpetuat discriminarea la locul de munc? pe motive de vârst??, identitate, culoarea pielii ?i orientarea sexual??.
Au otr??vit rezervele de alimente din neglijen?? ?i au subminat sistemul de agricultur?? pentru a monopoliza profitul.
Au ob?inut profit din tortura ?i cruzimea fa?? de nenum??rate animale, ascunzând în mod activ aceste proiecte.
Angaja?ilor li se limiteaz? mereu dreptul de a negocia un salariu mai bun ?i condi?ii de lucru mai sigure.
Au l?sat elevi îndatora?i cu zeci de mii de dolari la educa?ie, care este în sine, din nou un pretext pentru profit. Acestea au fost în mod constant utilizate din sursa for?ei de munc?? ?i au folosit externalizarea ca pârghie pentru a ajuta personalul din sistemul de s??n??tate.
Ei provoac? mi?carile de strad? neavând nici o culpabilitate sau responsabilitate cum pot afecta.
Cheltuie milioane de dolari pe garan?ii juridice, dar caut? modalit??i de a le ob?ine din date de contact în ceea ce prive?te asigur??rile de s??n??tate care le-au vândut.
Confiden?ialitatea noastr? este o stare de siguran?? de care se folose?te armata ?i poli?ia pentru a împiedica libertatea presei.
Ei refuz? în mod deliberat s?? recunoasc?? defecte ale produselor care ne-ar pune în pericol via?a.
Ei stabilesc ?i sprijin? politica economic??, în ciuda e?ecurilor catastrofale ale politicilor, ?i continu? s?? doneze sume mari de bani politicienilor responsabili cu reglementarea ei.
Ei continu? s?? blocheze forme alternative de energie pentru a ne men?ine dependen?i de petrol.
Ei continu?? s?? blocheze forme generice de medicament care ar putea salva vie?ile oamenilor sau a oferi ajutor în scopul de a proteja investi?iile care s-au transformat deja intr-un profit substan?ial. Au acoperit inten?ionat devers??rile de petrol, accidentele, contabiliz?rile defectuoase, precum ?i ingredientele inactive în urm??rirea profitului.
Ei ?in inten?ionat oamenii în fric? ?i dezinformare, prin controlul asupra mass-media.
Ei au acceptat contracte private pentru de?inu?i, chiar atunci când au fost îndoieli serioase cu privire la vinov??ia lor.
Ei au perpetuat colonialismul acas?? ?i în str??in??tate.
Ei au participat la torturarea ?i uciderea unor civili nevinova?i de peste ocean.
Ei continu?? s?? creeze arme de distrugere în mas??, pentru a beneficia de contracte guvernamentale.

Pentru to?i oamenii din lume, noi, Adunarea General? a Wall Street din New York City, v?? îndemn s?? v? afirma?i puterea.
Exercita?i-v? dreptul de a manifesta pa?nic; ocupa?i spa?iile publice, pentru a crea un proces de abordare a problemelor cu care ne confrunt??m, ?i pentru a genera solu?ii accesibile pentru toat?? lumea. Pentru ca toate comunit??ile s?? ia m??suri ?i grupuri de form? în spiritul democra?iei directe, oferim suport, documentare, ?i toate resursele la dispozi?ia noastr??.
Al??tura?i-v? ?i f?ce?i-v? auzite vocile!”

 

Advertisements

One thought on “Revoluția Globală din 15 octombrie 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s