Regele Mihai a rostit un discurs în Parlament cu ocazia anivers?rii a 90 de ani

Regele Mihai a venit în plenul Parlamentului, pentru a rosti primul discurs în fa?a forului legislativ dup? mai bine de 60 de ani, eveniment de la care îns? au absentat pre?edintele, premierul, patriarhul BOR ?i parlamentari ai puterii, de?i au fost invita?i.

Discursul rostit de Regelui Mihai

Regele Mihai: Doamnelor ?i domnilor senatori ?i deputa?i, sunt mai bine de 60 de ani de când m-am adresat na?iunii române din Parlament. Am primit cu bucurie invita?ia. Nu putem avea viitor f?r? a respecta trecutul nostru. Ultimii 20 de ani au adus democra?ie ?i libert??i. Românii au evoluat mult în ultimele dou? decenii. Mersul României europene are ca fundament existen?a Parlamentului. Drumul nostru ireversibil c?tre Uninea European? ?i NATO nu ar fi fost posibil f?r? ac?iunea pentru libertate în legislativul românesc de dup? 1989. Politica e o sabie cu dou? t?i?uri. Garanteaz? democra?ia dac? este practicat? în respectul legii. Politica poate aduce îns? ?i prejudicii cet??eanului. Multe domenii din România gospod?rite competent ?i liber au reu?it s? mearg? mai departe, în ciuda crizei economice.
Sunt mâhnit c? oamenii b?trâni ?i bolnavi trebuie s? treac? prin situa?ii înjositoare. România are nevoie de infrastructur?. ?coala este ?i va fi o piatr? de temelie. Vom continua s? facem ce am f?cut întotdeauna. Vom sus?ine interesele fundamentale ale României.
Institu?iile democratice nu sunt guvernate doar de legi ?i de etic?, ci ?i de un sim? al datoriei, iubire de ?ar?. Sunt criteriile principale ale vie?ii publice. Lumea de mâine nu poate exista f?r? moral?, f?r? credin??. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre.
În 1989, în ajutorul României s-au ridicat voci cu autoritate de pe toate meridianele globului.
România ?i toate ??rile din Europa au nevoie de cârmuitori respecta?i. Nu trebuie uita?i românii ?i p?mânturile care ne-au fost luate.
Europa de azi e un continent în care popoarele nu se schimb? ca urmare a deciziilor politicienilor. St? doar în puterea noastr? s? facem ?ara puternic? ?i admirat? în lume.
Nu v?d România ca pe o mo?tenire de la p?rin?ii no?tri, ci ca pe o ?ar? pe care am luat-o împrumut de la urma?ii no?tri. A?a s? ne ajute Dumnezeu!”

Sursa: Realitatea 


[adsenseyu1]

[adsenseyu2]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s