Adevărul despre Produsul Intern Brut, Profit și Serviciile de Sănătate

În societatea actual?, rareori auzim pe cineva vorbind de progres, de ?ara lor ?i în general de societate în termeni de bun?stare fizic?, de stare de fericire, încredere sau stabilitate social?. Mai degrab?, aceste evalu?ri ne sunt prezentate prin abstrac?ii economice – avem produsul intern brut (PIB), indicele pre?urilor de consum, valoarea de pia?? a m?rfurilor, ratele de infla?ie ?.a.m.d. Îns? toate astea ne spun ceva de bun?starea real?, despre calitatea vie?ii oamenilor? NU. Toate astea au de a face doar cu secven?a de bani în sine ?i nimic altceva.


Spre exemplu, Produsul Intern Brut al unei ??ri reprezint? o m?sur? a valorii bunurilor ?i serviciilor vândute, iar m?rimea acestuia se pretinde a se corela cu standardul vie?ii oamenilor dintr-o ?ar?.  Ca o exemplificare, în SUA, bugetul pentru s?n?tate era de 17% din PIB în anul 2009, în valoare de peste 2500 de miliarde $ cheltuite. Prin urmare presupunând c? se creeaz? un efect pozitiv asupra acestei evalu?ri economice. Bazându-ne pe aceast? logic? ar fi ?i mai bine pentru economia SUA dac? serviciile de s?n?tate public? ar putea cre?te…probabil pân? la 3 sau 5 trilioane de dolari, din moment ce ar creea o cre?tere a PIB-ului ?i mai mare, mai multe locuri de munc? ?i – spre lauda economi?tilor – o cre?tere a standardelor de via?? din ?ara lor.

Dar sta?i pu?in… Ce reprezint? de fapt serviciile de s?n?tate public?? Ei bine, oameni bolnavi si muribunzi! Exact – cu cât sunt mai mul?i oameni bolnavi în America ?i în orice alt? ?ar?, cu atât e mai bine pentru economie ?i PIB, iar asta nu este o exagerare sau o perspectiv? cinic?, ci rezultatul concret al cre?terii PIB. În realitate, dac? vrem s? în?elegem mai bine acest lucru vom realiza c? PIB-ul nu numai c? nu reflect? s?n?tatea public? sau social? real? – la orice nivel tangibil – ci este în fond mai mult o m?sur? a ineficien?ei industriale ?i a degrad?rii sociale, ?i cu cât cre?te mai mult, cu atât devin lucrurile mai grave în ceea ce prive?te integritatea personal?, social? sau de mediu.

 

[adsenseyu2]

 

“Trebuie s? creezi probleme pentru a creea profit, ?i nu se face nici un profit în paradigma economic? actual? din salvarea vie?ii omene?ti pe P?mânt, prin men?inerea echilibrului planetar prin justi?ie ?i pace sau altele asem?n?toare. Pur ?i simplu nu poate ie?i profit din astea. Este o vorb? care spune – „emite o lege ?i creeaz? o afacere”. De unde se creeaz? o afacere pentru un avocat sau ceva asem?n?tor. A?adar, crima creeaz? afaceri tot a?a cum distrugerile creeaz? afaceri – în Haiti de exemplu. În prezent avem aproape 2.000.000 de oameni la închisoare în ?ara asta (S.U.A) ?i multe din închisorile actuale sunt de?inute de corpora?ii private: Corrections Corporation of America, Wackenhut, care tranzac?ioneaz? ac?iuni pe Wall Street, ac?iuni care depind de câ?i oameni sunt în închisori.Asta este o boal?. Dar reflect? ceea ce aceast? paradigm? economic? poate produce.”

Michael Ruppert 

Cert este c? nu exist? nici un beneficiu monetar pentru a rezolva problemele care exist? în societatea actual?. În final, ultimul lucru pe care îl dore?te de fapt o institu?ie medical? ar fi vindecarea bolilor precum cancerul, deoarece ar elimina nenum?rate locuri de munc? ?i mii de miliarde în venituri. ?i de vreme ce suntem pe subiect…Crima ?i Terorismul în acest sistem sunt bune, pentru ca sunt profitabile! ?i asta cel pu?in din punct  de vedere economic…pentru c? angajeaz? for?e de poli?ie – fapt ce genereaz? un pre? ridicat pentru securitate, ca s? nu mai amintim de valoarea închisorilor care sunt propriet??i private – în vederea ob?inerii de profit.

Dar în ceea ce prive?te r?zboiul? Industria de r?zboi din America este un uria? motor al PIB, iar una dintre cele mai profitabile industrii aduc?toare de profit – este produc?ia de arme de distrugere în mas?. Jocul favorit al acestei industrii este acela de a arunca lucrurile în aer ?i apoi a merge acolo s? le reconstruiasc?, tot pentru profit. S-a v?zut acest lucru în contracte de miliarde de dolari f?cute pe seama r?zboiului din Irak. Ce mai trebuie subliniat este c? aspectele negative ale societ??ii devin recompensate în industrie ?i orice interes în rezolvarea problemelor sociale sau  de preocupare pentru mediu ?i conservarea acestuia, sunt de fapt opuse fezabilit??ii economice.

De aceea, de fiecare dat? când vede?i PIB-ul crescând într-o ?ar?, sunte?i martori ai cre?terii deficitului – fie real sau închipuit – ?i, prin defini?ie, deficitul este r?d?cina ineficien?ei. Realmente, deficitul crescut înseamn? ineficien?? crescut?.

 

 

 

Advertisements

One thought on “Adevărul despre Produsul Intern Brut, Profit și Serviciile de Sănătate

  1. Postam anuntul dvs in peste 365 de siteuri de anunturi din Romania impreuna cu o poza si adresa siteului dvs. (in siteurile ce permit acest lucru) crescand astfel numarul celor care vad anuntul dvs cu cateva sute de mii de persoane zilnic. Noi facem aceasta munca in locul dvs. Anuntul va fi indexat de Google rapid (cateva zile) si va fi afisat in primele pagini.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s