Adevărul despre Economiști și doctrina Economiei de Piață

[adsenseyu2]

 

Atunci când ne gândim s? reflect?m la baza conceptului a?a-zisei pie?e libere – a sistemului capitalist – a?a cum a fost el ini?iat în viziunea economico-filozofic? timpurie de economi?ti, cum ar fi de exemplu Adam Smith, putem vedea c? la origine, conceptul „pie?ei” avea un suport real, tangibil, bazat pe bunuri comerciale existente. Adam Smith nu a realizat niciodat? c? cele mai profitabile sectoare economice de pe planet? ar putea apare în zona tranzac?iilor financiare sau a?a-ziselor investi?ii, unde banii în sine sunt pur ?i simplu ob?inu?i prin tranzac?ionarea altor bani, într-un joc arbitrar care nu produce practic nimic tangibil pentru societatea omeneasc?. Cu toate astea, dincolo de inten?iile lui Smith, u?a c?tre asemenea denatur?ri incredibil de anormale a fost l?sat? larg deschis? de c?tre una dintre primele sale teorii economice: Banii sunt trata?i ca Bunuri, în ei sau prin ei în?i?i.

 

În momentul actual, în toate economiile din lume, în conformitate cu sistemul social asumat, banii sunt urm?ri?i doar de dragul banilor, ?i pentru nimic altceva. Ideea de baz? a acestui concept, care a fost calificat? de economistul Adam Smith prin a sa declara?ie religioas? a „Mâinii Invizibile” este c? aceast? preocupare personal?, auto-interesat? a acestui produs fic?ional, va manifesta cumva în mod magic bun?stare uman?,social? ?i progres. Realitatea este c? stimulentul monetar, sau ceea ce unii economi?ti au numit “Ordinea Monetar? a Valorii” s-a decuplat total de la interesul fundamental al vie?ii – care ar putea fi numit “Ordinea Valorii Vie?ii”. Ceea ce s-a întâmplat actualmente este c? s-a produs o confuzie complet? în doctrina economic? între aceste dou? secven?e, ei crezând c? Ordinea Monetar? a Valorii are ca rezultat Ordinea Valorii Vie?ii ?i de aceea afirm? c?, cu cât se vând mai multe produse,în special dac? PIB-ul cre?te ?i a?a mai departe…vom avea o bun?stare mai crescut? ?i am putea lua PIB-ul drept indicatorul nostru de baz? pentru bun?starea ?i s?n?tatea social?…Iat? a?adar confuzia. Vorbim despre Ordinea Monetar? a Valorii ce const? în toate încas?rile ?i veniturile care sunt derivate din vânzarea bunurilor ?i confund? asta cu reproducerea vie?ii. Deci, ave?i inclus? înc? de la început o complet? contopire a banilor cu ordinea valorii vie?ii. Ca urmare a acestui fapt, avem de a face cu un tip de iluzie structurat? care devine din ce în ce mai mortal? cu cât succesiunea banilor se deta?eaz? de la a mai produce orice. Prin urmare este o incoeren?? a sistemului ?i aceast? incoeren?? poate fi fatal? pentru sistem.

 

?ti?i, economi?tii, în realitate, nu sunt deloc economi?ti. Sunt doar propagandi?ti ai valorii banilor, ?i ve?i descoperi c? toate modelele lor se îndreapt? c?tre schimburi care produc profit de o parte sau de ambele p?r?i sau oricum, dar ei sunt complet deconecta?i de necesit??ile reale ale lumii. Oriunde avem de-a face cu filozofiile lui Milton Friedman, F.A. Hyack, John Maynard Keynes, Ludwig von Mises, sau a altor nume mari ale economiei de pia??, baza ra?iunilor lor rareori dep??e?te referirea la bani, ?i devine un fel de religie. Analiza consumului, politicile de stabilitate fiscal?, deficitul bugetar, cererea agregat?… toate astea exist? numai ca referinte proprii infinite la propriul lor sistem de ra?ionalizare, un cerc al discursului unde nevoile umane universale, resursele naturale sau orice form? eficient? de sus?inere fizic? a vie?ii, sunt eliminate din start ?i înlocuite cu o singur? no?iune prin care omul caut? un avantaj fa?? de altul sau fa?? de banii în sine ?i se motiveaz? de propriul interes personal îngust, care în mod magic creeaz? o societate echilibrat?, s?n?toas? ?i sustenabil?.

Deci nu este efectiv nici o coordonat? a vie?ii în toate aceste teorii, în toate aceste doctrine economice. Ce fac economi?tii? Ceea ce au ei de f?cut este s? urm?reasc? doar circuitul banilor. Asta este singurul principiu dominant al ra?iunii lor, s? urm?reasc? circuitul banilor, presupunând ca asta este tot ceea ce are importan??. În primul rând: Nu exist? coordonate vitale…nici un fel de coordonate! Doi: C? to?i agen?ii caut? s?-?i auto-maximizeze preferin?ele. Asta este, ei nu se gândesc la nimeni altcineva decât la ei în?i?i ?i la ceea ce pot ob?ine cel mai mult doar pentru ei în?i?i. Aceasta este concep?ia dominant? a ra?iunii: alegerea care auto-maximizeaz?, ?i singurul lucru pe care ei sunt interesa?i s?-l auto-maximizeze sunt banii sau bunurile de larg consum.

Dar unde intr? rela?iile sociale? Nu intr?, decât cu excep?ia schimbului pentru auto-maximizare. Unde intr? resursele noastre naturale? Nici astea nu intr?, decât cu excep?ia exploat?rii. Unde intr? familia ca fiind capabil? de a supravie?ui? Nu intr?. Ei trebuie s? aib? bani pentru a cump?ra orice produs. Ei bine, nu ar fi normal ca o economie s? se ocupe undeva de nevoile umane? Nu aceasta este în fond problema fundamental?? A, “nevoia” nu este în lexiconul lor. Îl dilueaz? în “lucruri dorite”…?i ce este un lucru dorit? Asta înseamn? nevoia de bani pentru dorin?a de a cump?ra. Ei bine, dac? cererea de bani dicteaz? lucrurile dorite nu are nimic de-a face cu nevoile, din cauz? c? probabil o persoan? nu are dorin?? de bani dar are nevoie disperat? – de exemplu – de aprovizionare cu ap?. Ori, poate ca nevoia de bani se refer? la un scaun de toalet? din aur. Ei bine, încotro se duce totul? La scaunul de toalet? din aur. ?i ei numesc asta “economie”?
Într-adev?r, când cineva crede în a?a ceva, trebuie s? fie cea mai bizar? iluzie din istoria gândirii umane.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s