Adevărul despre Democrație, Alegeri și Iluzia Libertății Umane

[adsenseyu5]

 

Oare chiar trăim în democrație?

 

În prezent nu mai trãim într-o lume a națiunilor și a ideologiilor. Lumea este un colegiu de corporașii, determinat inexorabil de regulile imuabile ale  afacerilor. Lumea este o afacere pentru bancherii internaționali care înrobesc societatea umană după propriile interese și ambiții, prin îndatorare.

Luatã cumulativ, integrarea lumii ca întreg, în mod particular în raporturi de economie globalizatã și în calitãțile mitice de capitalism cu așa-zisa “piață liberã”, reprezintã un “imperiu veritabil” în sine…Puțini au reușit sã scape de “îmbunãtãțirile structurale” și “condițiile” Bãncii Mondiale, a FMI sau de arbitrajul Organizației Mondiale a Comerțului, acele instituții financiare internaționale care, oricât ar fi de inadecvate, încã determinã ceea ce înseamnã globalizare economicã. Atât de mare este puterea globalizãrii încât, în cursul vieții noastre este probabil sã asistãm la integrarea, chiar dacã inegalã, a tuturor economiilor naționale din lume într-un singur sistem global de piațã liberã. Lucru care se presupune că se pregătește pentru instaurarea unui singur Guvern Mondial.

 

Lumea este preluatã de cãtre o mânã de puteri ale afacerilor care dominã resursele naturale de care avem nevoie pentru a trãi, în timp ce controleazã banii de care avem nevoie pentru a ob?ine aceste resurse. Rezultatul este monopol global bazat nu pe via?a umanã, dar pe puterea financiarã ?i corporativã. ?i în timp ce inegalitatea cre?te, din ce în ce mai mul?i oameni devin dispera?i.

 

Fizician si autor

Este un fapt istoric că cultura intelectuală dominantă a unei societăți reflectă interesele grupului dominant din acea societate. Într-o societate sclavagistă, credința în drepturile omului și ființele umane și altele asemenea vor reflecta nevoile stăpânilor de sclavi. Într-o societate care se bazează pe puterea unor anumiți oameni de a controla și profita de viețile și munca a milioane de alți oameni – lucru care îl observăm și îl trăim din plin în lumea de azi –  dominanta culturală va reflecta nevoile grupului dominant. Așadar, dacă aruncăm o privire, ideile care prevalează în psihologie, sociologie, istorie, economie politică și în științele politice, reflectă fără dubiu interesele elitelor, iar academicienii care întreabă prea mult sunt trimiși la colț sau etichetați ca “radicali”.

Dr. Gabor Mate – Fizician specializat in studiul tratamentului dependentelor.

 

Bineîn?eles, când auzim cuvântul “libertate” exist? tendin?a de a fi pus în aceea?i propozi?ie cu ceva numit “Democra?ie“. Este fascinant s? vezi cum oamenii din zilele noastre par sa cread? c? în realitate ei chiar au o influen?? relevant? în ceea ce face guvernul, uitând îns??i natura sistemului nostru în care totul este de vânzare. Singurul vot care conteaz? cu adev?rat este votul banilor, ?i nu are nici o importan?? când vreun activist vorbe?te despre etic? ?i responsabilitate. Într-un sistem de pia??, fiecare politician, fiecare legislatur? ?i – prin urmare – fiecare guvern, este de vânzare.
În plus, chiar cu o datorie de 20 de trilioane de dolari datora?i b?ncilor, începând cu 2007, acest? mul?ime de bani ar fi putut schimba – de exemplu – infrastructura energetic? global? prin trecerea la metode complet regenerabile, în loc s? fie pompa?i într-o serie de institu?ii care efectiv nu fac nimic util pentru a ajuta oamenii, institutii care ar putea fi desfiin?ate mâine f?r? nici o repercursiune…
Condi?ionarea oarb? a politicii ?i politicienilor înc? exist?, iar oamenii mai cred în bunele lor inten?ii. Realitatea este c?, politica este doar o afacere – nu prea diferit? de oricare alta într-un sistem de pia?? – ?i politicienilor le pas? mai mult de propriile interese înainte de orice altceva.

 

 

 

Eu nu cred, cinstit, în profunzime, în ac?iunea politic?. Cred c? sistemul se contract? ?i se dilat? dup? bunul plac. Se adapteaz? la aceste schimb?ri. Cred c? mi?carea pentru drepturile civile este o adaptare f?cut? de c?tre cei care de?in ?ara. Eu cred c? ei ?tiu unde le este interesul; ei v?d c? un anumit grad de libertate pare bun – o iluzie a libert??ii – dat? oamenilor în fiecare zi din an pentru a vota ?i vor avea iluzia c? particip? cu ceva. Alegeri f?r? sens – a?a c? suntem ni?te sclavi care spunem “Oo, am Votat”! Limitele dezbaterilor în a?a-zisa “democra?ie”  sunt stabilite înainte ca dezbaterile propriu zise s? înceap? ?i oricine altcineva este marginalizat ?i f?cut s? par? fie comunist, fie un fel de tr?d?tor – un ??c?nit – ?sta-i cuvântul…?i acum se foloseste eticheta “conspira?ie”. Vede?i, asta fac. Iat? ceva ce nu ar trebui s? spunem nici m?car în glum?: ideea c? acei oameni puternici se strâng împreun? ?i au un plan! Nu se întâmpla asta! E?ti un “??c?nit”! E?ti un “adept al teorei conspira?iei”!

George Carlin (1937 – 2008)

 

 

[adsenseyu4]

 

Conceptul de Democra?ie într-o Economie B?zat? pe Resurse

 

Economia bazata pe resurse

Într-o economie bazat? pe resurse, conceptul arhaic de politicianism, (alegeri), nu are nici o relevan?? sau baz? obiectiv?. De?i aceast? no?iune înc? sperie mul?i oameni, trebuie reamintit c? problemele noastre în via?? sunt tehnice – nu politice – ?i se adreseaz? umanit??ii ca un tot. Trebuie s? recunoastem c? a?a numita “democra?ie” de ast?zi este doar o ILUZIE complet?, a?a cum a fost de fapt întotdeauna.
Oamenii înc? mai cred ast?zi c? au de ales în sistemul actual pentru c? pot ap?sa un buton la ma?ina de vot ?i aleg o persoan? PRESELECTAT? la putere. O dat? ce aceast? persoan? este la putere, publicul nu mai are nimic de spus. Voi a-?i votat pentru programul spa?ial? Voi a-?i votat cabinetul noului pre?edinte? Voi a-?i votat pentru reducerea de taxe? Voi a-?i votat pentru autostr?zi sau electricitate? Voi a-?i votat pentru r?zboiul din Irak? Voi a-?i votat pentru t?ierile de venituri? Nu, NU VOI A-?I VOTAT! Atunci unde a-?i “participat”? Tradi?ionalul concept al “democra?iei participative” e doar o glum? crud?!
Jocul a fost ?i este folosit de institu?iile politice pentru a da publicului ILUZIA controlului în decursul a nenum?rate genera?ii, ?i a între?ine aceast? ILUZIE de zeci de ani, în timp ce coruptul sistem monetar al oamenilor din vârf continu? s? fac? orice doresc.
NICIODAT? nu a existat o democra?ie adev?rat?, în nici o ?ar? din istorie ?i nici nu va fi vreodat?, atâta timp cât actualul sistem monetar corupt va fi func?ional, iar raritatea este perpetuat? ?i lipsurile încurajate ?i amplificate.

 

 

 

[wpsr_socialbts]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s