Adevărul despre Valorile Umane, Evoluția Socială și Legile Naturii


[adsenseyu4]

Valorile umane ale societãţii noastre, care s-au manifestat prin rãzboi continuu,corupţie, legi nedrepte, stratificare socialã, superstiţii irelevante, distrugerea mediului şi o clasã conducãtoare despoticã, indiferentã faţã de societate, orientatã spre profit, sunt rezultatul ignoranţei colective ale douã din cele mai elementare percepţii pe care oamenii le pot avea despre realitate: aspectul schimbãtor şi simbiotic al legilor naturale.

Natura schimbãtoare a realitãţii este că toate sistemele – fie cã este cunoaşterea, societatea, tehnologia, filozofia sau orice altã creaţie – vor trece, dacã nu sunt oprite, prin schimbãri fluide continue. Ceea ce considerãm banalitate astãzi, cum ar fi de exemplu comunicaţiile şi transporturile moderne, ar fi fost greu de imaginat în vremuri strãvechi. De asemenea, în viitor vor exista tehnologii, realizãri şi structuri sociale pe care nu ni le putem imagina în prezent.
Am ajuns de la alchimie la chimie, de la geocentrism la heliocentrism, de la credinţa cã demonii erau cauza bolilor – la medicina modernã. Aceastã dezvoltare nu dã semne de oprire şi este aceastã conştientizare care ne aliniazã şi ne conduce pe o cãrare continuã spre dezvoltare socială şi progres ştiinţific. Cunoştinţele empirice statice nu existã, mai degrabã trebuie sã înţelegem şi sã recunoaştem cã toate sistemele se schimbã. Asta înseamnã cã ar trebui sã fim deschişi la noi informaţii tot timpul, chiar dacã ameninţă sistemul nostru curent de credinţe şi, implicit, identitãţile noastre.
Din nefericire, societatea de astãzi nu a reuşit sã înţeleagã asta, iar instituţiile stabilite continuă sã paralizeze dezvoltarea prin menţinerea unor structuri sociale care se dovedesc a fi depãşite. În acelaşi timp, populaţia suferã de fricã de schimbare. Condiţionarea lor îi face sã-şi asume o identitate staticã şi sã combatã sistemul de credinţe al altora, de obicei rezultând în insulte şi teamã. Greşeala este asociatã în mod eronat cu eşuarea, când de fapt demonstrarea unei greşeli ar trebui sã fie sãrbãtoritã pentru cã ridicã pe cineva la un nivel mai înalt de înţelegere, înaintând cunoaşterea. Realitatea e cã nu existã om deştept, este doar o problemã de timp pânã ideile lor sã fie actualizate, modificate sau desfiinţate. Şi aceastã tendinţã de a se agãţa orbeşte de un sistem de credinţe fixist, adãpostindu-l de informaţii noi care ar putea sã-l schimbe nu e altceva decât o formã de materialism intelectual.  Sistemul monetar perpetueazã acest materialism nu doar prin structurile sale auto-conservatoare, ci de asemenea prin nenumãraţii oameni care au fost condiţionaţi sã sprijine orbeşte aceste structuri statale, astfel devenind gardieni autodesemnaţi ai acestei stãri. Oi care nu mai au nevoie de cioban pentru a le controla pentru cã se controleazã una pe cealaltã prin ostracizarea celor care nu se supun normelor.
Aceastã tendinţã de a se opune schimbãrii şi de a susţine instituţiile existente de dragul identitãţii, confortului,puterii şi profitului nu este deloc durabilã şi va produce dezechilibre mai puternice, fragmentare,distorsionare şi – inevitabil – distrugere.

Este timpul sã ne schimbãm mentalitatea, modul de gândire şi de acţiune. De la vânãtori şi culegãtori, la revoluţia agricolã şi la revoluţia industrialã, tiparul este clar.  Este timpul pentru implementarea unui nou sistem social care sã reflecte cunoştinţele pe care le avem astãzi. Sistemul monetar este un produs al unei perioade de timp când lipsurile erau o realitate. Acum, odatã cu era tehnologiei, nu mai este relevant societãţii. În plus a devenit un joc periculos aflat în mâna unor grupuri de interese corporative internaţionale care domină resursele noastre naturale în timp ce controlează acest sistem monetar. Va trebui să dispară împreunã cu comportamentul aberant pe care îl manifestã. De asemenea, viziuni globale dominante, cum ar fi religia teistã, opereazã cu aceeaşi irelevanţã socialã. Islamismul, creştinismul, iudaismul, hinduismul şi toate celelalte grupuri sunt bariere pentru dezvoltarea personalã şi socialã, fiindcă fiecare grup perpetueazã o viziune globalã închisã, iar aceastã înţelegere limitatã pe care o susţin nu este posibilã într-un univers schimbãtor. Cu toate astea, religia a reuşit sã opreascã cunoaşterea acestei schimbãri prin instalarea distorsionãrii psihologice a credinţei asupra discipolilor, când logica şi noi informaţii sunt respinse în favoarea credinţelor tradiţionale depãşite. O scurtã privire la istoria suprimatã a religiei aratã cã miturile fundamentale însele sunt puncte culminante schimbãtoare dezvoltate prin influenţã de-a lungul timpului.

Totuşi, ceea ce este într-adevãr trist este cã atunci când ne oprim din a crede cã poveştile din creştinism, iudaism, islamism şi toate celelalte sunt adevãrate şi le acceptãm drept ceea ce sunt de fapt, adicã expresii pur alegorice derivate din multe credinţe, putem observa cã toate religiile au un fir comun. Şi este acest imperativ unificator care trebuie sã fie recunoscut şi apreciat. De-a lungul istoriei, credinţa religioasã a cauzat mai multã fragmentare şi conflict decât orice altã ideologie. Numai creştinismul are peste 34.000 de subgrupuri diferite. Acest exemplu despre diviziune, care este o trãsãturã a tuturor religiilor teiste, ne duce la a doua eroare a cunoaşterii: greşita asumare a separãrii prin respingerea relaţiei simbiotice a vieţii. Pe lângã înţelegerea cã toate sistemele naturale sunt schimbãtoare, unde toate noţiunile de realitate vor fi dezvoltate continuu, alterate şi chiar eradicate, trebuie de asemenea sã înţelegem cã toate sistemele sunt, de fapt, doar fragmente inventate, doar de dragul conversaţiei. Nu existã independenţã în naturã. Întreaga naturã este un sistem unificat de variabile interdependente,toate cu o cauzã şi o reacţie, existând doar ca un întreg concentrat.

Nu vezi priza pentru a te conecta la mediu, deci se pare cã suntem liberi… cutreierând în jur. Dacã iei oxigenul, murim cu toţii imediat. Dacã iei plantele, murim. Fãrã Soare, toate plantele mor.Deci suntem conectaţi.

Jacques Fresco

 

Trebuie neapãrat sã luãm în considerare totalitatea.  De ce? Pentru că aceasta nu este doar o experienţã umanã pe aceastã planetã, aceasta este o experienţã totalã. Şi ştim cã nu putem sã supravieţuim fãrã plante şi animale. Ştim cã nu putem supravieţui fãrã cele patru elemente, înţelegeţi? Când avem de gând sã începem sã luãm acest lucru în considerare? Asta înseamnã sã ai succes. Succesul depinde de cât de bine relaţionãm cu tot ce ne înconjoarã. Sunt foarte conştient de faptul cã nepotul meu nu poate spera sã moşteneascã o lume durabilã, liniştitã, stabilã, corectã social decât dacã fiecare copil din ziua de azi care creşte în Etiopia, Indonezia, Bolivia, Palestina şi Israel are aceleaşi aşteptãri. Trebuie sã ai grijã de toatã comunitatea sau vei avea probleme serioase. Şi acum trebuie sã vedem cã întreaga lume este comunitatea şi trebuie ca noi toţi sã avem grijã unii de ceilalţi. Nu este doar o comunitate de fiinţe umane, este o comunitate de plante şi animale şi elemente. Şi trebuie neapãrat sã înţelegem asta. Asta ne va aduce şi bucurie şi plãcere, şi tocmai acest lucru lipseşte din vieţile noastre în acest moment. O putem numi spiritualitate, dar adevãrul e cã bucuria vine din conectare. Acesta este spiritul nostru divin. Acesta este partea din noi care o simte cu adevãrat şi poţi sã o simţi adânc în interiorul tãu. Este acest minunat şi uimitor sentiment şi îl cunoşti când îl ai.
?i nu îl ai de la bani, îl ai de la conectare.

John Perkins

 “Cred cã adevãrul dezarmant şi iubirea necondiţionatã vor avea ultimul cuvânt în realitate.”

Dr. Martin Luther King Jr.
1929-1968

Odatã ce înţelegem cã integritatea existenţei noastre personale sunt complet dependente de integritatea a tot ce ne înconjoarã, înţelegem cu adevãrat ce înseamnã iubire necondiţionatã pentru cã iubirea este extensiune şi înţelegerea cã totul e în tine şi cã tu eşti totul, nu poate avea condiţionãri pentru cã, de fapt, suntem cu toţii totul în acelaşi timp.

 

Dacã este adevãrat cã suntem cu toţii din miezul unei stele, fiecare atom din fiecare din noi din centrul unei stele, atunci suntem cu toţii acelaşi lucru. Chiar şi un automat de sucuri sau de ţigãri este fãcut din atomi care provin de la o stea. Toate au fost reciclate de mii de ori, la fel ca noi. Astfel, sunt doar eu acolo. De ce sã ne temem? Ce este acolo ca sã ne facã sã cãutãm alinare ? Nimic. Nu este nimic de care sã ne temem fiindcã suntem doar noi. Problema este cã am fost separaţi prin naştere şi ni s-a dat un nume şi o identitate şi am fost individualizaţi. Am fost separaţi de unitate şi asta exploateazã religia. Faptul cã oamenii au aceastã dorinţã de a face parte din unitate din nou.  Şi exploateazã asta. Ei o numesc Dumnezeu, ei spun cã El are reguli şi eu cred cã este o cruzime. Cred cã o putem face şi fãrã religie.

 

“Un vizitator extraterestru, examinând diferenţele dintre societãţile umane ar concluziona cã aceste diferenţe sunt neînsemnate în comparaţie cu similaritãţile. Vieţile noastre, trecutul şi viitorul nostru sunt legate de Soare, de Lunã, de stele…Noi, oamenii, am vãzut atomii din care se compune întreaga naturã şi forţele care au sculptat aceastã lucrare…şi noi, noi care întruchipãm ochii, urechile, gândurile şi sentimentele locale ale cosmosului, noi am început în cele din urmã sã ne punem întrebãri despre originile noastre…praf stelar contemplând stelele, colecţii organizate de zece miliarde de miliarde de miliarde de atomi, contemplând evoluţia naturii, reconstituind acel lung drum pe care a ajuns la conştiinţã aici, pe planeta Pãmânt…Loialitãţile noastre sunt cãtre specie şi cãtre planetã. Noi vorbim pentru Pãmânt. Obligaţia noastrã de a supravieţui şi de a prospera este datoratã nu doar nouã înşine dar, de asemenea, acelui strãvechi şi vast cosmos din care am apãrut. Suntem o specie. Suntem praf stelar care culege lumina stelelor.”

Carl Sagan
1934-1996

Este timpul sã revendicãm unitatea. Sistemele noastre sociale depãşite s-au rupt în bucãţi. Trebuie sã lucrãm împreunã pentru a crea o societate durabilã globalã, unde toţi vor fi îngrijiţi şi unde suntem cu toţii cu adevãrat liberi. Credinţele voastre personale, oricare ar fi ele, sunt neînsemnate când vine vorba de necesitãţile vieţii. Fiecare fiinţã umanã s-a nãscut dezbrãcat, având nevoie de cãldurã, mâncare, apã, adãpost. Toate celelalte lucruri sunt auxiliare. Astfel, cea mai importantã problemã este managementul inteligent al resurselor Pãmântului. Acest scop nu poate fi atins într-un sistem monetar, urmãrirea profitului este urmãrirea intereselor personale şi astfel dezechilibrul este inerent. În acelaşi timp, politicienii sunt inutili. Adevãratele noastre probleme în viaţã sunt tehnice, nu politice. În plus, ideologiile care dezbinã umanitatea, cum ar fi religiile, au nevoie de susţinere puternicã în comunitate cu privire la valorile, scopul şi relevanţa socialã. Sã sperãm cã, în timp, religia îşi va pierde materialismul şi baza în superstiţie şi sã  migreze în domeniul util al filozofiei. Realitatea este cã societatea de azi este pe dos, cu politicieni care vorbesc constant despre protecţie şi securitate în loc de creaţie, unitate şi progres. Numai SUA cheltuieşte acum aproximativ 500 miliarde de dolari anual pe apãrare.  Este destul pentru a trimite toţi absolvenţii de liceu la o facultate de 4 ani.
În anii ’40, Proiectul Manhattan a produs prima armã de distrugere în masã. Acest program a angajat 130.000 de oameni la un cost financiar extrem de mare. Imaginaţi-vã cum ar fi vieţile voastre astãzi dacã acel grup de oameni de ştiinţã, în loc sã lucreze la o metodã de a omorî oameni, ar fi lucrat la o metodã de a crea o lume abundentã care sã se poatã susţine singurã. Viaţa astãzi ar fi foarte foarte diferitã dacã acesta ar fi fost scopul lor.

 

 

În loc de arme de distrugere în masã, este timpul sã dezlãnţuim ceva mult mai puternic: Arme de creaţie în masã. Adevãrata noastrã divinitate este în abilitatea noastrã de a crea şi, armaţi cu înţelegerea conexiunilor simbiotice ale vieţii, în timp ce suntem ghidaţi de natura schimbãtoare a realitãţii, nu este ceva ce sã nu putem sã facem sau sã îndeplinim. Desigur, avem de înfruntat obstacole dificile sub forma structurilor stabilite ale puterii care refuzã sã se schimbe. În miezul acestor structuri este sistemul monetar.

Dupã cum am explicat mai devreme, politica rezervei fracţionale este o formã de sclavie prin datorie, unde este practic imposibil pentru societate sã fie liberã. În schimb, capitalismul cu piaţa liberã în forma comerţului liber, foloseşte datoria pentru a întemniţa lumea şi pentru a manipula ţãrile înspre servitudine faţã de o mânã de afaceri mari şi puteri politice.
În afarã de aceste evidente imoralitãţi, însuşi sistemul monetar este bazat pe competiţie, care distruge imediat posibilitatea colaborãrilor pe scarã largã pentru binele general, astfel paralizând orice încercare de durabilitate globalã adevãratã. Aceste structuri financiare şi corporative sunt acum depãşite şi trebuie sã fie înlocuite. Desigur cã nu putem sã fim destul de naivi încât sã credem cã elita afacerilor şi financiarã va subscrie acestei idei, pentru cã vor pierde puterea şi controlul. Astfel, trebuie sã acţionãm paşnic şi strategic.  Trebuie sã ne modificãm comportamentul pentru a forţa structurile de putere sã se supunã voinţei oamenilor. Trebuie sã nu mai susţinem sistemul. Singurul mod în care se va schimba stabilimentul este prin refuzul participãrii în timp ce recunoaştem continuu nenumãratele defecte şi corupţia generalizată.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s