Proteste masive împotriva regimului Băsescu și mafiei PDL

[adsenseyu4]

 

Protestele masive din Bucure?ti ?i din alte localitati ale ??rii, începute în seara precedent?, au avut loc în a doua zi consecutiv, când jandarmii au p?rut, pentru câteva momente dep??i?i de situa?ie, de?i au folosit gaze lacrimogene. Proteste au fost si la Timisoara, Iasi, Craiova, Alba Iulia,Arad, Cluj, Satu Mare si Vaslui. Câ?iva au fost r?ni?i de furia mul?imii violente – oare de partea cui au dovedit c? erau jandarmii – de partea oamenilor asupri?i sau a regimului b?sist? (întrebare retoric?). Câtorva protestatari le-a venit r?u, iar o femeie a le?inat. Iat? deci spectacolul la care milioane de oameni au asistat din fa?a televizoarelor, unde au putut urm?ri practic în direct disperarea, furia ?i ura creat? ?i între?inut? de regimul b?sist. Seam?n? foarte mult cu evenimentele de la Revolutie si cu mineriadele din iunie 1990.


M? întreb, ca simplu cet??ean, ce este cu mult condamnata lips? de reac?ie a autorit??ilor statului, a pre?edintelui Traian B?sescu sau a altui reprezentant al puterii care ar trebui, potrivit logicii unora, s? se adreseze cet??enilor, adic? s? r?spund? în vreun fel, bineîn?eles a?a-zis “democratic”. ?i ce-ar putea spune popula?iei marii no?trii conduc?tori? Hai s? fim serio?i, la ce ne-am putea a?tepta s? spun?? Ce vorb? “de duh” ar mai putea calma românul de rând,  dup? ?apte ani de minciuni,  dup? atâta batjocur? incredibil?, indiferen?? ?i cinism dus la extrem? Oamenii ??tia sunt atât de bolnavi de putere încât nu mai sunt capabili s? spun? nimic, fiindc? nu mai au ce ?i poate nu mai au chef sau nici nu vor. La ce se tot a?teapt? ?i realizatorii TV ?i anali?tii politici? Ce s-ar a?tepta s? spun? Traian B?sescu sau altul? C? de mâine va fi totul bine sau c? pleac? de la putere? Oare cine mai e atât de naiv s? cread? ca a?tia chiar ar fi dispu?i s? cedeze puterea numai la strig?tele si scand?rile manifestan?ilor? Se spune cîteodat? c? lipsa unui reac?ii este un r?spuns negativ evident. E ca ?i cum b?si?tii ar spune: “Pu?in ne pas? de strig?tele ?i cerin?ele voastre, noi nu plec?m de la putere decât dac? veni?i ?i ne for?a?i (fizic) s-o facem”. Câte facult??i î?i trebuie ca s? în?elegi c? a?tia nu mai ?in cont de nimeni ?i de nimic ?i c? manifestan?ii pot s? strige pân? r?mân f?r? glas, c? pe ei o sa-i doar? direct în fund. De altfel, singurul pricipiu dup? care se ghideaz? este ”totul pentru noi, resturile pentru fraieri”. Ei trimit “artileria grea” – jandarmii. Numai asta sunt capabili s? fac?. ??tia sunt carnea de tun, oamenii puternic condi?iona?i psihic de ideologia b?sist?, c?rora le este impus orbe?te s? sprijine ?i s? apere ni?te asasini economici ?i excroci na?ionali . Din acest motiv nu sus?in acest corp administrativ, sau cum s-o numi el. Dac? jandarmii ?i for?ele poli?iene?ti ar fi cu adev?rat patrio?i ?i ar ?ine cu popula?ia nevinovat?, nu ar alege s? apere cu atâta zel ni?te politicieni corup?i, demen?i ?i f?r? scrupule. Nu spun c? ar fi normal s? lase protestatarii s?-i sfâ?ie pe ”b?si?ti”, îns? m?car ar fi putut s? nu-?i consume atâta zel doar de dragul unor imbecili din politic? care nu ?tiu decât s? acuze oamenii c? sunt violen?i, uitând c? în?i?i politicenii corup?i, prin comportamentul lor politic aberant ?i jaful social, au for?at oamenii s? aib? reac?ii violente. Da, jandarmii consider? c? “restabilesc ordinea”, ?i c? ap?r? ?ara de oameni “violen?i” ?i “derbedei”, uitând c? cei pe care îi ap?r? sunt adev?ra?ii terori?ti violen?i, derbedei ?i asasini na?ionali, care au tupeul ordinar s? acuze oamenii jefui?i de ei de peste 20 de ani, c? ar fi violen?i. Iar politicienii vero?i se afi?eaz? în mod perfid ca “patrio?i”, dup? ce au vândut la str?ini tot ce s-a putut vinde în ?ara asta, ?i au jefuit popula?ia în cel mai josnic mod care a fost cunoscut în istoria moderna a României.

Un lucru care dovede?te din plin unde poate duce setea de putere, comportamentul dictatorial, tupeul,  l?comia ?i cinismul asasinopat ?i f?r? limite ale b?sistului dictator Traian, acest fariseu psihopat care a devenit arhanghelul mafiei politice ?i jafului economic organizat din Romania ?i mafio?ilor care îi sus?in mentalitatea criminal?.
Este examenul politic ?i social la care au r?mas repeten?i pe via??, atât Traian B?sescu cât ?i toat? camarila lui politic?. N-au vrut s? înve?e nimic bun din istorie. ?i cred c? merit? din plin o soart? cu mult mai crud? decât a fostului dictator Ceau?escu.

 

 

Advertisements

One thought on “Proteste masive împotriva regimului Băsescu și mafiei PDL

  1. Simona, nu vreau sa intru in nici un fel de ploimeca, dar inainte de ’89, TOATA lumea era afectata, de la mic la mare, sigur, cu exceptia grangurilor.Iar cei care neaga memoria istorica, sau nu-i mai intereseaza, sa nu se planga de situatia actuala. Pe tineri nu-i intereseaza fiindca nimeni nu le-a explicat cum a fost.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s