Originile extraterestre ale omenirii şi enigmele zeilor

Există mai multe descoperiri care atestă faptul că Pământul a fost vizitat din vremuri străvechi de fiinţe venite de pe alte planete, şi că acestea au intervenit în trecutul îndepărtat al istoriei omenirii.
Un ansamblu de argumente, idei şi ipoteze dintre cele mai controversate, care provoacă răspunsuri mai incomode şi greu acceptabile privitoare la originile extraterestre ale omenirii. Oameni de ştiinţă, cercetători, scriitori şi savanţi au încercat să facă lumină în acest caz.

 

 

Una din cele mai controversate teorii ale lui Zecharia Sitchin este teza prin care spune că omenirea nu este produsul unei creaţii biblice şi nici a unei evoluţii. El afirmă că umanitatea este produsul genetic al extratereştrilor Annunaki, având un singur scop: sclavia.
Annunaki (sau nefilimii) au aterizat pe pământ în urmă cu 400.000 de ani şi l-au colonizat. Ei şi-au stabilit un cosmodrom în ceea ce astăzi numin zona Irakului şi Iranului, trăind într-un fel de societate ideală formată într-o mică colonie. Scopul lor aici a fost sa extragă aur şi alte minerale din pământ. Totuşi, există vreo dovadă că umanitatea este creaţia unor fiinţe din altă lume? Sitchin remarcă faptul că primatele – strămoşii omului – au existat cu 25 de milioane de ani în urmă, trebuindu-le 11milioane de ani să ajungă la o formă cât de cât umană şi încă 11 milioane de ani până când prima primată a putut să intre în clasa umanoidă. Prima fiinţă considerată într-adevăr umanoidă este Homo Australopitecus, a cărui apariţie s-a făcut în urmă cu vreo 2 milioane de ani. A mai fost nevoie de un alt milion de ani pentru ca Homo Erectus să apară şi încă un milion de ani pentru ca Omul din Neanderthal să-şi facă apariţia, semănând foarte mult cu Homo Australopitecus şi folosind aproape aceleaşi instrumente precum strămoşul său. Apoi, cu aproape 35000 de ani în urmă apare Homo Sapiens, dintr-o dată, în forma omului de Cro-Magnon care se specializase în folosirea uneltelor, având abilitatea de a construi adăposturi şi care dezvoltase forme de artă ce relecta o cultură şi o societate organizată la nivel rudimentar.
Câteva mii de ani mai târziu au apărut civilizaţiile dezvoltate în Mesopotamia şi într-o clipită oamenii călătoreau în spaţiu, făceau inginerie genetică, ameninţând propria lor planetă. Mai mult decât acestea, descoperiri recente arată faptul că Homo Sapiens, altul decât cel de Cro-Magnon a precedat omul de Neanderthal cu aproape 200.000 de ani, trăind în Era Glaciară – o perioadă presupusă a fi nefastă unei evoluţii rapide. Astfel, o specie mult mai avansată şi de neexplicat apare înaintea uneia mai puţin dezvoltate. Aici, ideea unei evoluţii progresive , încete şi echilibrate intră sub semnul îndoielii. E clar că au fost şi mai sunt o mulţime de lucruri ce nu pot fi explicate prin teoria evoluţionistă.
Sitchin, care s-a născut în Rusia şi a crescut în Palestina, bazându-se pe propria lui cunoaştere a limbilor antice şi moderne ale Orientului Mijlociu, aruncă o provocare în faţa interpretărilor lingvistice moderne ale terminologiei mesopotamiene pe care în multe cazuri le consideră a fi rezultatul unor preconcepţii despre “imposibilităţile” despre care aceste texte vechi fac afirmaţii. Sitchin aduce în faţă crearea omului de către divinitate prin utilizarea unor texte antice ce indică utilizarea ingineriei genetice pentru accelerarea dezvoltării creaturilor asemănătoare primatelor de pe Pământ, cu scopul de a le pune la muncă în minele de aur pe care Annunaki le-au deschis în Africa de Sud. În timpul cercetărilor sale dă peste texte în care există dovezi ale eşecurilor de a crea umanoizi moderni, eşecuri ce au produs mutanţi ce puteau foarte bine să servească drept model formelor umano-animaliere ce abundă în mitologia greacă.

 

 

Tăbliţele mesopotamiene numesc chiar un ‘zeu” însărcinat în special cu supravegherea manufacturării genetice a lui Homo Sapiens. Acest zeu se numea EA. EA era fiul lui Anu, conducătorul unei alte lumi. Prinţul EA avea titlul de “EN.KI”, ceea ce înseamnă “Stăpânul[sau Prinţul] Pământului”. Textele mesopotamiene îl descriu pe prinţul EA drept cel care vorbea în faţa Consiliului Zeilor în numele nou-createi rase pământene. El s-a opus multor cruzimi pe care ceilalţi “zei”, inclusiv fratele său vitreg, “Enlil”, le pogorau asupra fiinţelor umane. Când ideea creării unui muncitor primitiv şi-a făcut drum în “Consiliul Zeilor”, aceştia s-au întrebat cum putea fi creată o fiinţă destul de inteligentă să folosească unelte şi să execute ordine… Un text sumerian a imortalizat răspunsul dat de prinţul EA adunării Annunakilor ce a văzut în crearea lui “Adamu”soluţia pentru truda lor de nesuportat: “Creatura al cărui nume l-aţi rostit – EXISTĂ! Tot ceea ce trebuie să faceţi , a adăugat el, este să pecetluiţi asupra lui imaginea zeilor”. Procesul la care se gândea prinţul EA era de a “pecetlui” imaginea zeilor asupra existentelor maimuţe-bărbaţi/maimuţe-femei prin manipulare genetică. Cu alte cuvinte, ei au combinat genele lor cu cele ale neanderthalienilor, ridicându-i pe aceştia din urmă la gradul de fiinţe umane. Termenul “Adamu”, care este clar punctul de inspiraţie pentru numele biblic “Adam”, şi utilizarea termenului de “imagine” din textele sumeriene, ce este repetat perfect în textul biblic, nu sunt singurele indicii ale originii sumeriano-mesopotamiene a Genezei umanităţii.

Folosirea pluralului pronumelui şi descrierea lui Elohim, asemănător unui grup ce trebuie să ia împreună o decizie, îşi pierde aspectul misterios când sunt luate în considerare sursele mesopotamiene. Versetul “Dumnezeu a spus: lăsaţi-ne să-l facem pe om după imaginea noastră, după asemănarea noastră” revelează nu doar pluralul lui Dumnezeu ci şi faptul că, la modul genetic, oamenii sunt legaţi de Elohim. După ce prinţul EA a creat rasa umană, a vrut să îi dea învăţătura adevărului spiritual, dar ceilalţi Annunaki au dorit să îşi menţină controlul asupra lui Adamu. EA a format astfel o organizaţie numită “Frăţia Şarpelui”, al cărui scop iniţial era să dea umanităţii adevărul spiritual.
Ceilalţi “zei” n-au vrut ca rasa umană să fie liberă, ci doreau să o controleze. Aşa că i-au învăţat pe oameni doar minciuni şi falsuri despre prinţul EA. I-au învăţat pe oameni că el era malefic. L-au numit Diavol, Satana, Prinţul Întunericului etc. Adevărul era că prinţul EA se opunea tratamentului crud aplicat rasei umane şi el era adevăratul prieten al omenirii. Aceasta pune cartea Genezei şi izgonirea lui Adam şi a Evei într-o cu totul şi cu totul altă lumină. Dumnezeul din Biblie vrea să ţină departe de umanitate Cunoaşterea, dar Şarpele, adevăratul prieten al Omului ştie că aceste creaturi merită să afle totul despre moştenirea spirituală.
După ce umanitatea a mâncat din “fruct” (a dobândit Cunoaşterea), şi-a dat seama că era goală, şi-a adus aminte de sclavia ei faţă de “zei”. În mod clar Annunaki nu au vrut ca rasa umană să se refacă din punct de vedere spiritual pentru simplul motiv că ei nu aveau nevoie decât de sclavi. Oamenii să muncească în timp ce aceşti “zei” trăiesc în lux.
“De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam, şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii”.(Geneza 3:23-24).
Imediat dupa ce umanitatea a mâncat din “fruct”, a fost izgonită din Paradis. “Săbiile de foc” simbolizează măsurile pe care “zeii” le-au luat pentru a se asigura că originara cunoaştere spirituală nu va ajunge niciodată la îndemâna rasei umane. Pentru a împiedica şi mai mult accesul la această cunoaştere, Homo Sapiens a fost condamnat la o a doua soartă: “Şi lui Adam, El[Dumnezeu] i-a spus: Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: Să nu mănânci deloc din el, blestemat e acum pământul din pricina ta.Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”.
Pasajul de mai sus revelează faptul că Annunaki n-au intenţionat niciodată ca oamenii să se ridice deasupra nivelului existenţei lor materiale. Rămânea foarte puţin timp pentru oameni pentru a căuta să înţeleagă ceea ce aveau nevoie pentru a se elibera spiritual. Umanitatea a fost indusă în eroare în mod voit în ceea ce priveşte adevărata ei spiritualitate.

[adsenseyu3]

Religia, aşa cum a fost introdusă în mintea omului de Annunaki, are scopul de a menţine omenirea în ignoranţă şi servitute. Urmează Legile lui Dumnezeu: nu pune întrebări, nu căuta cunoaştere pentru că vei muri cu siguranţă. Acestea sunt învăţăturile şi comportamentul unui stăpân cu sclavii săi. Ne-am născut sclavi şi “zeii” voiau ca noi să murim sclavi. Michael Tellinger, în articolul său “Fuziunea cromozomială: Dovezi ale manipulării ADN-ului în vremurile străvechi?”, scrie că Proiectul Genomului Uman prezintă câteva mistere pentru oamenii de ştiinţă ce nu găsesc o explicaţie la faptul că un mare procent din ADN-ul uman este inactiv. S-a estimat că cel puţin 97% din ADN-ul nostru este o mare pierdere de spaţiu şi nu conţine nici o genă activă care să poarte codul nici unei transformări fizice a noastră. Pe urmă, printre gene există intronii – părţi care nu poartă nici un fel de cod – şi exonii – secţiuni ce poartă anumite coduri genetice. Întreaga lungime a ADN-ului nostru este alcătuită din peste 20.000 de gene ce au fost identificate în prezent. Aceste gene poartă designul structural al întregului nostru corp. Ceea ce e foarte nedumeritor este că Homo Sapiens, presupusul punct de evoluţie pe această planetă, pare să aibă astfel de mari părţi de ADN neutilizat. Se pare că avem cea mai lungă moleculă de ADN dintre toate speciile, dar noi folosim cea mai mică parte a ei dintre toate speciile. Cu alte cuvinte, toate celelalte creaturi folosesc o parte mult mai mare din ADN-ul lor decât o fac oamenii. Unele din ele ajung la a folosi chiar 98% din ADN. Acest fapt se întoarce ca un bumerang în faţa principiilor evoluţioniste. Oamenii ar trebui să aibă cel mai complex şi evoluat ADN dintre toate creaturile, să fi ajuns la niveluri de civilizaţie în aparenţă mult mai mari decât celelelte specii de pe Pământ, de-a lungul milioanelor de ani de evolutie.Ceea ce este şi mai curios este numărul de gene conţinute de o specie. Numerele ar părea să crească constant de la organismele de bază la cele mai avansate.
Ne-am aştepta ca oamenii să aibă cele mai multe gene, dar în mod ciudat…nu e cazul.
Iată mai jos căteva exemple ale numărului total de gene în anumite specii:

 

Cimpanzeul este ruda noastră genetică cea mai apropiată şi cu toate astea are de aproape două ori mai multe gene decât omul. Astfel, iată-ne ajunşi la anomalia cromozomilor. Prin comparaţie, toate primatele au 24 de perechi. Cineva s-ar astepta ca Homo Erectus, strămoşul nostru imediat, să aibă şi el 24 de perechi de cromozomi. În 6 aprilie 2005, cercetătorii de la Institutul naţional de Cercetare a genomului Uman anunţau că “o analiză detaliată a cromozomilor 2 şi 4 a prilejuit detectarea celui mai mare “deşert de gene” cunoscut în genomul uman şi a dezvăluit mai multe dovezi că cromozomul uman 2 s-a născut din fuziunea cromozomilor a două primate ancestrale.
Aşa că atunci când citim în tabliţele sumeriene că oamenii au fost clonaţi ca o subspecie între Homo Erectus şi o mult mai avansată specie umanoidă ce a ajuns pe Pământ în urmă cu aproape 400.000 de ani, parcă totul se luminează în faţa noastră, căpătând sens. Tăbliţele descriu cum “făcătorul nostru” a înlăturat anumite părţi ale “Pomului Vieţii” pentru a “peria” abilităţile “noii creaturi” şi cum el s-a zbătut să facă “muncitorul” primitiv perfect, astfel încât el să poată înţelege ordinele, dar să fie destul de prost pentru a nu le pune sub semnul întrebării.

Sursa: 2012 şi sosirea planetei X

Advertisements

4 thoughts on “Originile extraterestre ale omenirii şi enigmele zeilor

  1. deci omul se gaseste cu bagajul sau genetic, intre pestele zebra si gaina… simpatica constatare; cind gindim ca gaina nu gindeste prea mult ce putem trage ca concluzie?
    hmmmmm… descompunatoare concluzie…

    Like

  2. OMENIREA NU ARE ORIGINI EXTRATERESTE, NOI SUNTEM CREATI DE DUMNEZEU. ESTE O ALT? TEORIE ANTICRIST? PE CARE AM CUNOSCUT-O CU MULTI ANI ÎN URM?. EXTRATERESTRII NU AU NAVE CUM ARAT? HOLYWOOD-UL, ?I NU VIN PE P?MÂNT. OZN-URILE SUNT NAVE F?CUTE DE OM.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s