Despre EGO: exacerbarea, diluarea si moartea lui

Despre EGO. Ce este EGO-ul ?
Ego-ul este ceea ce mulţi dintre oameni cred că ei sunt, e o falsă identitate, unEGO ambalaj care-ţi ia ochii. Falsa noastră identitate, iluzia a ceea ce suntem.
În acelaşi timp Ego-ul e responsabil şi de protecţia corpului nostru fizic. E greu de imaginat, să trăim aici, fără un minim Ego. Dar putem trăi în lume cu un ego al bunului simţ, la minimul nivel necesar. Cât este acest nivel minim necesar, rămâne să descoperim fiecare în căutările noastre.

Actualul sistem social e clădit pe supremaţia Ego-ului.
Exacerbarea Ego-ului este caracteristica actualului sistem. Cine are de câştigat din asta? Sistemul însăşi, iar în final cei care au creat şi menţin acest sistem.
Egoul e vinovat de toată concurenţa asta dusă la extrem, fiecare doreşte să fie el cel mai apreciat, să aibă el cel mai mult, cele mai scumpe, mai rare, mai mari , a-ţi înţeles, să fie cumva deasupra celorlalţi. Asta înseamnă dezbinare, dar totodată un consum întreţinut şi asta aduce de fapt avantaje pentru cei care conduc din umbră acest sistem. De când venim pe lume începem să adăugăm (odată cu hainele pentru protecţia corpului fizic) o mulţime de etichete, etichete care încearcă să arate celorlalţi cine sunt ei (cred că sunt), cât de importanţi, cât de deştepţi, ce titluri şi ce statul social au, etc. Uşor, uşor, cu cât Ego-ul devine mai puternic (cu cât mai multe etichete), ei încep să se separe de ceilalţi semeni (cu etichete mai puţine), ajung să formeze cercuri restrânse, cluburi separate, ajung să- şi facă un cult din superioritatea lor şi uite aşa am ajuns la ziua de azi.

Cumva în afara sistemului.
Foarte puţini dintre oameni (cu mai multe sau mai puţine etichete), pot spune că prea puţini pentru a produce o schimbare majoră, încep din diverse motive (o situaţie de viaţă, ca urmare a căutărilor lor sau pur şi simplu brusc), să-şi dea jos din etichete, adică să-şi reducă Ego-ul. Ego-ul e foarte centrat pe material, motiv din care la aceste persoane se observă o detaşare faţă de dorinţa exagerată de posesie de bunuri (proprietăţi) materiale. Scara de valori (falsă) se schimbă, lucruri care înainte erau neglijate, exact acele aspecte spirituale, ajung să primeasca valoare în detrimentul celor materiale. Precizez că titlurile, poziţia socială, rasa, sexul, atâta timp cât sunt privite prin prisma separării, reprezintă tot manifestări ale Ego-ului. Din păcate avem foarte mult de lucru cu dezlipirea etichetelor, iar şi mai grav e faptul că unii dintre noi continuă să-şi lipească şi să lipească altora în continuare etichete. Esenţa noastră e sufocată şi abia dacă se mai vede sau aude din spatele acestor etichete.

Moartea Ego-ului.
Odată cu trezirea noastră aceste etichete încep să cadă, lăsând la vedere din ce în ce mai mult esenţa noastră, adică adevăratul Eu sau Tu. Miguel Ruiz , aduce în atenţia noastră din învăţămintele vechi Toltece, un mod interesant de a percepe Ego-ul. Acesta este văzut ca un parazit care uşor, uşor se întinde (dezvoltă) şi ocupă toată gazda. În final acest parazit fură identitatea gazdei. Pe această logică şi cunoscând faptul că un parazit părăseşte gazda dacă aceasta moare se bazează şi unele tehnici de eliminare a Ego-ului .

Acest proces se întâmplă de obicei asociat cu multe alte transformări sau ca urmare a acestor transformari, şi e cunoscut drept TREZIRE.

Iniţierea prin moarte
Vizează “moartea” şi “învierea” gazdei. Această tehnică, care are cele mai bune rezultate, dar e şi cel mai greu de pus în practică şi a fost folosită de Iisus. Nu vreau ca, datorită faptului că vorbesc de Iisus, personaj folosit de religia creştină, iniţierea prin moarte să primească o conotaţie religioasă.
Într-un fel, dar de această dată dincolo de voinţa persoanei implicate, acest tip de moarte a Ego-ului apare şi la persoanele care au experienţe în apropierea morţii. După aceste experienţe în timpul cărora ei au acces la adevăratul lor sine, la adevăratul Eu, ei îşi schimbă radical modul de a privi lucrurile. La revenirea la viaţă ei păstrează vii acele experienţe şi drept urmare Ego-ul lor dispare sau e mult diminuat. În călătoria lor primesc de fapt piesele lipsă din marele puzzle al creaţiei.

Umilinţa
Este un alt mod în care Ego-ul moare. Aşa se explică cum unii dintre cei mai materialişti oameni, hoţi şi chiar criminali, în puşcărie, dar mai ales în puşcăriile în care deţinuţii erau umiliţi, batjocoriţi de gardieni şi/sau colegi, au ajuns la o transformare profundă, Ego-ul lor fiind mult diminuat. Acest lucru a fost folosit şi în antichitate, unde cei care se încumetau să înceapă un proces de diluare a Ego-ului, erau puşi iniţial să facă lucruri umilitoare care atrăgeau ridiculizarea şi batjocora lor de către ceilalţi. Cei care treceau
acest test (care impune a-ţi călca pe mandrie), erau apoi cei care obţineau cele mai bune rezultate. Gândiţi-vă , spre exemplu, câţi dintre mai marii noştrii (cei mai plini de Ego), ar accepta o astfel de provocare ? Dacă în vechime respectivul era pus să meargă în public trăgând un peşte mort legat cu o aţă sau chestii similare (astfel atrăgând batjocura celorlalţi), Putem imagina o mulţime de altele valabile timpurilor noastre.

Munca cu noi înşine.
Această cale este cea mai comună, şi se întinde pe durate mari de timp. Schimbările încep odată cu conştientizarea acestor aspecte, atunci începe căutarea răspunsurilor la cunoscutele întrebări existenţiale: Cine sunt eu ?, Ce caut aici ?, Ce scop are viaţa ? şi altele asemenea. Deşi există şi în acest caz un declic declanşator, el nu înseamnă decât conştientizarea faptului că noi suntem cu mult mai mult decât credeam, descoperim astfel multe piese lipsă în puzzle-ul vieţii. Îndreptarea atenţiei în fiinţa noastră, descoperirea universului interior, debarasarea de dogme şi credinţe limitative, ascultarea atentă a semnalelor intuitive, oprirea zgomotului minţii, toate acestea fac parte din şlefuirea noastră şi descoperirea răspunsurilor la întrebările mai sus enumerate. Odată cu aceste transformări implicit Ego-ul nostru începe să se diminueze şi, odată cu el, trufia (mândria, orgoliul), ataşamentele faţă de lucrurile materiale şi de falsele valori.

Colapsul Egoului
Este privit de lumea actuală drept boală. Aşa numita boală bipolară sau boala maniaco- depresivă. Cei care trec astfel de experienţe corelate cu multe alte aspecte, au parte de o prăbuşire totală a Ego-ului. Colapsul Ego-ului este cel responsabil în cazul lor, în timpul unei „crize” maniaco-depresive de comportamentul neobişnuit, din păcate neînţeles de medicină. În cazul lor Ego-ul se prăbuşeşte total, producând comportamente greu de înţeles de către ceilalţi. În cazul crizelor maniaco-depresive se produc multe modificări de percepţie a „realităţii” şi cumulat cu ele şi/sau datorită cărora Ego-ul colapsează, dispare complet. În timpul „crizelor” toţi cei implicaţi au ca prim imbold renunţarea la haine (în noua viziune hainele sunt absolut nejustificate, ele protejând de fapt corpul material), dispare sentimentul de ruşine sexuală, ei neavând nici o problemă în expunerea în pielea goală în faţa celorlalţi, nu mai recunosc autoritatea nimănui, consideră agresiune orice act împotriva voinţei lor, etc. După părerea unor deschizători de drumuri în interpretarea acestor crize, aceştia spuneau că persoanele care aveau astfel de trăiri îşi mutau cumva temporar percepţia realităţii pe un tărâm intermediar între realitatea noastră şi Rai. Această părere venea şi datorită identificărilor şi comunicării în perioada de „criză” a protagoniştilor cu diverse personaje „biblice”. În acelaşi timp studii moderne au arătat faptul că frecvenţele cerebrale cresc foarte mult pe perioada unor astfel de experienţe. Putem astfel să considerăm că respectivii au parte de o modificare temporară a vibraţiei lor, acesta situîndu-se cumva la trecerea către un alt plan dimensional, aceştia fiind cumva prinşi în percepţia simultană a celor două planuri existenţiale. Nu insist aici mai mult pe aceste aspecte, cert e că deschizătorii de drumuri amintiţi, deşi au avut rezultate incredibile în explicarea acestui fenomen, au fost neglijaţi, medicina căutând căi îndreptate în stabilizarea (blocarea) persoanelor în percepţia considerată normală. Acest lucru se produce prin atacuri chimice asupra creierului respectivilor. Într-o mai mică măsură aceste atacuri chimice sunt folosite asupra tuturor oamenilor de pe Pământ, prin aport de fluor (în apă , pasta de dinţi, sarea de bucătărie), diverse chimicale răspândite în atmosferă (chemtrails), vaccinuri (mai ales prin sărurile de mercur), etc. În lipsa acestora probabil că simţurile nostre sunt mult mai extinse şi asta înseamnă că suntem mai puţin controlabili.
Colapsul Ego-ului se produce şi în cazul drogaţilor, iar blamarea şi interzicerea substanţelor halucinogene are cu siguranţă legătură cu asta. Cu siguranţă că folosirea acestor substanţe, fără exces, produce deschiderea unor porţi bine zăvorâte şi astfel extinderea simţurilor noastre către zone inaccesibile multora dintre noi. Ayahuasca este cel mai cunoscut „stupefiant” folosit (ilegal) în extinderea stărilor de conştiinţă.

Iluminarea
Odată cu Iluminarea, Ego-ul devine nejustificat, persoana în cauză având acces la o cunoaştere nemijlocită, care e mult deasupra cunoaşterii mijlocite dobândite prin educaţie.
Se întâmplă brusc la oameni din diferite categorii, fără o neapărată intersecţie în viaţa de până la acest moment cu aceste aspecte. Pe scurt apare o transformare radicală şi bruscă a persoanei, fără un motiv anume. Sunt mai multe exemple de astfel de transformări când persoane au suferit transformări radicale de comportament şi de înţelegere a realităţii. Odată cu iluminarea (aşa cum sunt numite ca urmare a unei acţiuni care nu a depins deloc de ei) persoanele implicate au acces la o cunoaştere extinsă a unor lucruri neînvăţate conştient de ei pe parcursul vieţii. E ca şi cum devin o altă persoană. Multe din aceste transformări sunt puse pe seama unor suflete Walk-in, adică un alt suflet a fi înlocuit vechiul suflet care ocupă acel corp, preluînd totuşi şi memoria curentă a acestuia. Sufletele Walk-in sunt şi ele de mai multe feluri, suflete care fac shimb prin înţelegere între ele sau suflete care vin şi ocupă corpul prin forţă, alungând vechiul suflet (posedare). Un suflet Walk-in care vine prin înţelegere cu vechiul suflet, de obicei vine cu o misiune foarte specială, pe care o poate îndeplinii doar în corp. Acestea au de obicei de transmis mesaje de mare importanţă pentru umanitate, trebuie să intervină în anumite conjuncturi ce nu suferă amânare sau vin pentru protecţia altui spirit cu misiune înaltă. Sufletele Walk-in care sunt în căutarea unui corp matur, pot venii şi în urma unui accident în care sufletul celui implicat alege să renunţe prea uşor la corpul accidentat, acesta fiind repede înlocuit de sufletul Walk-in. Sufletele Walk-in caută şi vin în corpuri mature, pentru că au nevoie să intervină imediat.

 

Tipuri de Ego

Ego-ul cu stea în frunte !
Cred că e cel mai ușor de recunoscut și este cel mai curent manifest în lumea de azi. Din păcate educația, media, reclamele, tot sistemul încurajează și evidențiază aceste manifestări exacerbate ale Ego-ului uman. Cei identificați cu Ego-ul nu scapă nici un moment pentru a și-l hrăni. Se plasează astfel deasupra tuturor, sunt cei mai cei și au cele mai scumpe lucruri, sunt cei mai deștepți și speciali oameni. Ajung să se separe de ceilalți și să suporte decât anturajul acelora de „nivelul” lor, nu comunică cu plebea, sunt chiar iritați dacă un om simplu îndrăznește să-i abordeze, sunt deranjați chiar de atingerea cu cei situați în viziunea lor la baza societății, aceștia simțindu-se parcă murdăriți pe scumpele lor haine. Aceste persoane de obicei jignesc pe cei din jur (care nu sunt de nivelul lor) într-un mod foarte brutal, fără nici un menajament și cu o amploare mult peste eventualul echilibru aparent necesar (ca răspuns la altă jignire). Un bun proverb românesc surprinde foarte bine aceste personaje, „Prostul nu e prost destul, dacă nu e și fudul”, prost aici neavând legătură cu pregătirea școlară sau nivelul lor de inteligență, ci prost prin neînțelegerea esenței, a cine sunt, ce menire au, deci a scopului vieții în sine.

Ego-ul moderat.
Apare mai mult ca urmare a unei acțiuni de autoînălțare compensatorie, care dorește cumva să compenseze (echilibreze) Ego-urile manifeste ale celor din jur. Poate juca aparent un rol pozitiv în actuala lume, prin faptul că elimină pierderea stimei de sine și alunecarea în autopoziționarea „nu sunt bun de nimic” care, împinsă la extrem poate duce o persoană care încă nu a descoperit universul ei interior, la pierderea dorinței de a mai trăi.

Ego-ul subtil.
Folosit adesea de persoane care au senzația că sunt pe deplin treze. O persoană TREAZĂ, nu mai are nevoie nici măcar de aceste manifestări subtile ale Ego-ului.
Cei care manifestă Ego-ul subtil sunt mai de multă vreme în căutarea și înțelegerea lor interioară, au în spate o muncă susținută cu ei înșiși, au o înțelegere extinsă și mult peste medie, au alocat mult timp pentru disecarea și înțelegerea profundă a tot și toate. Sunt de apreciat și sunt pe calea bună, descoperită poate mult mai devreme decât alții, dar credeți-mă – asta se vede și fără ca ei să-și sublinieze subtil aceste realizări. Trăim totuși în lume și rămășițele vechiului Eu își spun cuvântul.

Prin simple formulări ei transmit subtil un mesaj de plasare deasupra celorlalți, care pentru cel ce vine direct din lumea zgomotoasă a Ego-urilor exacerbate sau moderate e nesesizat, dar cei care sunt cumva situați la un nivel similar de înțelegere cu ei, e perceput imediat.

O să dau aici câteva exemple din dialoguri și comentarii de pe Facebook :

„ Dacă și înțelegi ce ai scris, atunci ești un om Liber ”
„ Apreciez avântul tău, dar mai ai muuult de învățat ”
„ Am mers pe aceste căi cu mult timp în urmă ”
„ Eu am găsit o cale scurtă, iar dacă vrei te învăț și pe tine”

Sunt multe alte forme de Ego hrănit subtil, dar toate acestea, deși puteau lipsi din dialog, în mod diluat arată cumva ca cel care le spune e mai sus, mai cunoscător, etc.

Cei care observă Ego-ul subtil al altora, dar și reacționează răspunzând acestei atitudini (ca mine acum), o fac exact din faptul că sunt încă pe calea căutărilor și încă mai au până la momentul Trezirii depline.
În ceea ce mă privește mai am cale lungă până la libertate. Dacă nu reușesc acum, tura viitoare ! 🙂

Chiar înainte să închei acest articol mi-am adus aminte de un tip de Ego, care a fost analizat mintal de mine cu ceva timp în urmă.

Ego-ul suprimat.
Apare ca urmare a multor tehnici ajutătoare care promit căi mai scurte în înțelegerea căutată. Cumva cel care pornește pe acest drum, inversează lucrurile și începe să-și suprime Ego-ul, pentru ca mai apoi să i se deschidă porțile către zonele adânc îngropate sub straturile groase ale Ego-ului. Lucrurile pot funcționa și așa, dar foarte mult depinde de determinarea celui care pornește pe această cale. Cumva există similitudini cu
moartea Egoului prin Umilință. Dacă persoana este foarte determinată, atunci lucrurile sunt pe o direcție bună, dar dacă eforturile suprimării Ego-ului sunt foarte mari, iar așteptările mari și rapide, întârzie, există riscul răbufnirii Ego-ului suprimat. Aceste persoane sunt din categoria celor hipercontrolate, acele persoane care își controlează excesele de Ego, dar până la un nivel, nivel după care, dacă rezultatele nu sunt mulțumitoare, Ego-ul revine sub forma unei crize mult mai în forță decât înainte.
Această metodă poate avea rezultate bune cu persoanele care aveau un Ego moderat, dar niciodată cu cei care au un Ego exacerbat (cu stea în frunte).

Adăugat.
În încheiere doresc să adaug un comentariu personal, cu oarece legătură cu tema articolului, din altă conjunctură, dar care povestește pe scurt câteva din treptele parcurse de Iisus în drumul său spre definitivarea experiențelor pe Pământ.

 

EGO-ul este din păcate foarte dominant în lumea de azi. Toate scările de valoare încurajate și promovate de sistem sunt centrate pe EGO. Pierdem esența ființei noastre în spatele multor straturi de EGO depuse de-a lungul vieții. Am ajuns să înșirăm câteva rânduri de titluri în fața numelui, și acesta scris cu litere mari dacă se poate. Există mai multe metode de a scăpa de EGO sau măcar de diminuare a lui. Una dintre metode, dar și cea mai dificilă, este inițierea prin moarte. EGO-ul este văzut ca un parazit care
acaparează în timp o ființă, ajungând să-i fure practic identitatea. Iisus a fost unul dintre puținii care au dus până la capăt un astfel de ritual. Vorbesc de personajul Iisus, dincolo de orice asociere religioasă, acest personaj a existat cu siguranță. Unele scrieri vechi, ascunse din păcate creștinilor (tot din cauza unui EGO puternic al bisericii lor) arată viața lui Iisus în perioada cât în scrierile asumate de bisericile creștine a fost tâmplar, adică o perioadă de cca. 17 ani. În această perioadă el a trecut mai multe trepte de
inițiere (putem să le numim experiențe la acest nivel jos). Una dintre ele a constat în deplasarea celor care urmau să treacă acest “examen” la unul din ceea ce azi numim sarcofag. Fără ca cei testați să știe în ce consta testul, se proceda astfel: Pe drumul către locul de testare erau legați la ochi. Ajunși acolo erau așezați în sarcofag, după care călugării (profesorii / maeștrii) trăgeau lespedea de câteva tone deasupra și apoi plecau. Precizez că sarcofagul era dotat cu un sistem de ventilație, dar de asta știau doar călugării. După trei zile reveneau și îndepărtau lespedea. Cei mai mulți erau găsiți morți de panică, dar cei mai stăpâni și mai încrezători dintre ei erau găsiți așteptând liniștiți. Aceia care aveau stăpanire de sine, care nu se panicau, care știau cine sunt și nu aveau frică, reușeau să-și facă un program de somn alternat cu perioade de trezie când meditau. Un alt test (un alt examen inițiatic) consta în: cel care dorea să treacă și această treaptă
de inițiere era dus legat la ochi într-o piramidă în care se afla o “piscină” plină de crocodili. Aici ochii îi erau eliberați și era pus să sară în piscină. Aproape toți săreau în dorința lor de a trece examenul. Călugării, după ce aceștia săreau, se mutau în altă piramidă situată în imediata vecinătate. În aceasta se afla o altă piscină care comunica printr-un tunel subteran cu cea din prima piramidă. Puțini erau cei care odată ajunși în apă își păstrau prezența de spirit și folosindu-se de informația ( pe care o aveau toți) că crocodilii nu mușcă sub apă, se scufundau și găseau astfel tunelul subacvatic, restul sfârșeau în “luptă” cu crocodilii. Ultima treaptă de inițiere era cea de care am spus mai sus, inițierea prin moarte. La asta se referă de fapt scrierile biblice cu referire la învierea și ridicarea la cer a lui Iisus. Am spus mai sus că datorită orgoliului bisericilor Creștine sunt ascunse aceste informații. Această perioadă din viața lui Iisus și-a petrecut-o la mănăstirea Himis din Tibet. Ori faptul că personajul principal pe marginea caruia s-a construit religia Creștină a avut aceiași deschidere și înțelegere față de alte religii, dar mai mult a și acceptat să treacă alături de ei aceste experiențe (care-i erau atât de necesare). Aceste experiențe doar pe Pământ și doar la acest nivel de ființare (în trup) puteau fi trăite. Cum prezintă religiile aceste informații, de ce le ascund sau le denaturează e o altă discuție, dar cu siguranță că au interes în a-și atrage unele avantaje.

Articol scris de Leonard Chesca la data de 30 Dec 2013

Nota Facebook :
https://www.facebook.com/notes/leonard-chesca/despre-ego-exacerbarea-diluarea-si- moartea-lui/10202763379074028

SkyDrive :
https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=011E1F903846956D&resid=11E1F903846956
D%212857&app=Word&wdo=1

Advertisements

2 thoughts on “Despre EGO: exacerbarea, diluarea si moartea lui

  1. „A te învinge pe tine însu?i este mijloc sigur s? nu fi învins de al?ii. A te st?pâni pe tine însu?i este mijloc sigur de a pune st?pânire pe al?ii” -maxim? chinezeasc?-

    Like

  2. Jordan Peterson face o analiza valida a egoului si al colapsului acestuia ca sansa sa ne renastem pe baza sinelui, ca pasarea Phoenix. El integreaza cele mai recente cercetari din psihologie si studii de psihologie evolutionista cu ceea ce a studiat si teoretizat CG Jung. In filozofia lui JP, Isus nu este tipu’ care s-a dus la manastiri in Tibet ci cel care s-a sacrificat, a fost hulit desi era binele si adevarul intruchipat, a ridicat stacheta pt noi toti, in plus ne-a scos din istorie. Isus din pacate nu este inteles de majoritatea crestinilor ci invataturile Lui sint amestecate cu paganisme. Nu e lucru sanatos!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.